Parterapi

- forebyggende, helende eller afklarende

Ingen parforhold er problemfrie. Hvad der i stedet kendetegner et parforhold, der er i trivsel, er hvordan problemerne bliver håndteret og evt. løst.


Hvad end I har brug for at forebygge noget under opsejling, reperere et allerede igangværende problem, eller I er kommet dertil, hvor I har brug for at få afklaret, om I overhovedet skal være sammen, kan jeg hjælpe jer med at komme tættere på dét, I ønsker.

En af de hyppigste grunde til at søge parterapi kan du læse om herunder:

Kommunikation - at trække sig vs. at opsøge

Rigtig mange parforhold er udfordret på kommunikationsdelen, når der opstår konflikt og følelserne er på det højeste. En af grundene er, at vores reaktionsmønstre på ubehag, ofte er vidt forskellige i et parforhold.


Et mønster, der går igen, er at den ene opsøger og konfliktløser, og den anden trækker sig, for at dæmme ned for konflikten. To forskellige strategier på ubehaget, der opstår, når vi er i konflikt med den vi elsker.


Og faktisk er begge strategier hensigtsmæssige. Det er bare svært for den ene at bruge den andens strategi i sin egen plan. For vil din partner ikke snakke konstruktivt med dig, og konfliktløse, er det svært at nå i mål med at have løst problemet.


Omvendt er det ret svært at undgå konflikten og trykke på den store pyt-knap, hvis den anden part "følger efter" og bliver ved med at snakke om problemet.


Pludselig handler konflikten ikke om det oprindelige problem, men om det egentlige problem: Hvordan den anden kommunikerer og opfører sig forskelligt fra, hvad din egen strategi har behov for.

parterapi kommunikation

Hvad gør vi så?

Der er ikke en enkelt løsning på ovenstående situation, og den er altid forskellig fra par til par. I har sikkert allerede talt om mange ting, I hver især kan gøre, men måske oplever I, at det ikke hjælper blot at "aftale", hvad I skal gøre næste gang.


I parterapien arbejder vi sammen om at forstå jeres historier, da strategierne ofte bunder i, hvad der har været hensigtsmæssigt før i tiden, både til forældre eller andre tætte omsorgspersoner. Ofte er problemet sjældent selve kommunikationen, men dækker over forskellige måder at vise kærlighed og føle sig elsket på.


I får både værktøjer til at forstå hinanden behov, at udtrykke jeres egne, og hvad I kan gøre for at komme hinanden i møde i stedet for at skubbe hinanden væk under konflikten og i hverdagen. Derudover har jeg også fokus på give jer værktøjer til at højne trivslen generelt i parforholdet.


Jeg kan hjælpe jer med at nærme jer hinanden på en god måde for jer begge, ud fra begges ønske om et kærlighedsfyldt parforhold.