Autisme &/ eller ADHD

At skulle passe ind i boksen

Som en person med ADHD eller autisme, kan man hurtigt føle at det er svært at leve op til alle de forventninger omgivelserne har til en.

Men det betyder ikke, at man er et dårligt menneske, der ikke vil det bedste for dem omkring sig. Mange gange er det helt omvendt. Jeg oplever nemlig, at de fleste med Autisme eller ADHD virkelig gør sig umage med at forstå meningen med, hvad de skal, og hvordan de så kan løse opgaver, krav og problemstillinger bedst muligt – også i forhold til andre.

Men at det bliver svært og frustrerende, når forklaringerne bliver halve, vævende eller uforståelige. I mange af sådanne situationer, kan det være svært for en med ADHD eller autisme at finde en anden handlemulighed, og måske giver de derfor helt op.

Det er i sådanne frustrerende situationer, at vores nervesystem er ekstra modtagelige overfor påvirkninger, der kan sætte sig i kroppen lang tid efterfølgende. Sådanne oplevelser kan give traumelignende reaktioner og angst for at opleve noget lignende igen. Og dårligt selvværd kan opstå, hvis man oplever sådanne oplevelser gentagne gange.

Med opbakning, rummelighed og respekt fra de tætteste pårørende og voksne omkring en, har jeg set mange med autisme eller ADHD få et godt liv, trods de udfordringer der er og har været.

Nogle ønsker et liv inden for de normale uddannelses- og arbejdsrammer, og andre finder en sti i livet, der vikler sig ud og ind af de gængse rammer. Man kan få det til at fungere, hvis man med autisme eller ADHD finder ud af at navigere i situationerne, på en måde der stemmer overens med sit værdisæt, behov for restitution mm.

Gældende for alle, oplever jeg, at det vigtigste er, at man oplever at der er respekt, både fra en selv og fra omgivelserne. Respekt overfor de begrænsninger og ressourcer man har, så man kan være i balance med ens egne ønsker gennem dagen og livet, men også i kropslig balance.

Fx er der mange, hvis energi bliver drænet af sanselige stimuli, og dermed ryger de ud af balance. Hvis man først tager højde for dette, og får lagt nogle gode strategier, så vil man opleve, at det frigiver en masse energi til dét man får glæde af at bruge den på.

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Hvad enten du føler dig tilpas i din autismediagnose eller ej, kan jeg hjælpe dig med at:

   • øge dit selvværd
   • indgå på DIN måde i sociale sammenhænge
   • bearbejde fortidige traumer, så de ikke forhindrer dig i at udleve dine drømme og ønsker
   • give dig indsigt i dine udfordringer, så du ved hvorfor du reagere som du gør i forskellige situationer
   • give dig handlemuligheder i hverdagen, så du kan gå i den retning du ønsker
   • For mig handler det om at hjælpe dig med at leve et liv, hvor du kan være glad og stolt af dig selv og alt det du kan.